Tjänster

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG

Vi hjälper Dig med att upprätta och granska avtal såväl som ägarfrågor och transaktionsrådgivning.

Om Du t.ex. ska förvärva eller avyttra ett bolag är det en affär där ofta såväl affärsmässiga som känslomässiga aspekter sätts i spel. Även om ett förvärv oftast genomförs i god anda och stort samförstånd har vi sett allt för många exempel på när det går fel. Att under hela förvärvsprocessen, vid tidpunkten före, under och efter förvärvet ha tänkt igenom och formulerat samtliga juridiska avtal är inte alltid lätt.

Vi har gedigen kunskap inom området affärsjuridik och kan därför förstå och hjälpa till med de specifika frågor som uppkommer kring en affär oavsett om Du är köpare eller säljare.


Vi hjälper Dig med juridisk rådgivning inom bland annat:

  • Avtalsförhandlingar, inklusive upprättade och granskade av alla typer av kommersiella avtal
  • Bolagsrättsliga ärenden, såsom t.ex. nyemissioner, upprättar aktieägaravtal och alla typer av bolagshandlingar
  • Företagstransaktioner (M&A, mergers and acquisitions), genomför företagsundersökningar (due diligence)
  • Förhandlar, genomför köp och försäljning av företag samt upprättar de avtal och handlingar som är aktuella i samband med en transaktion
  • Offentlig upphandling såsom överprövningar m.m.
  • Arbetsrättsliga ärenden rörande t.ex anställning, förhandlingar, uppsägningar samt granskning eller upprättande av VD-avtal
  • Immaterialrättsliga frågor
  • Tvister och processer vid domstol